مناسبت ها

دبستان دخترانه هوشمند فرهنگ و پیش دبستانی سارا و دارا

دبستان دبستان دخترانه هوشمند فرهنگ و پیش دبستانی سارا و دارا بهترین دبستان لرستان

مدرسه ای خلاق و پروژه محور با کادری مجرب و تسهیلگر در آموزش

موسس و مدیر : آخوند

 

روش تدریس و ارائه شیوه های آموزش :

1- در تعیین اهداف آموزشی، دانش آموز با راهنمایی معلم خویش اهداف را شکل می دهد.

دبستان دخترانه هوشمند فرهنگ و پیش دبستانی سارا و دارا بهترین دبستان لرستان

2- در تعیین برخی از شیوه های آموزشی، با هدایت معلم وظایف توسط دانش آموز تعیین می گردد.

3- دانش آموز با ایده پردازی های خود و هدایت مشاور دبستان مهارت های اجتماعی را کسب می کند.

4- قابلیت های دانش آموزان با توجه به ویژگیهای بدنی، عقلانی، توانایی و ... برای حصول اعتماد به نفس و ظهور توانمندی ها شکل داده...

ادامه ...

اخبار

مقالات

چگونه یک دانش‌آموز موفق باشیم؟   با آغاز سال تحصیلی جدید شاید این سؤال بسیاری از دانش‌آموزان باشد که چه کار کنیم تا بتوانیم...

بیشتر