جشن بازگشائی مدرسه

حضور دانش آموزان با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در اولین روز مدرسه در سال تحصیلی 99

محتوای اصلی خبر