تجهیزات ضد عفونی و پیشگیری از خطرات بیماری کرونا

مدیران مدرسه فرهنگ  جهت پیشگیری از ابتلای دانش آموزان و کادر مدرسه به ویروس کرونا  اقدام به تهیه تجهیزات مورد نیاز نموده و هر روز پس از خروج کادر و دانش آموزان از هر فضا اقدام به ضد عفونی آن فضا می کنند .

گزارش تصویری